Thursday, February 3, 2011

MELENGKAPKAN MAKLUMAT YANG SESUAI

Soalan:
Isi tempat kosong dengan perkataan, rangkai kata, slogan atau peribahasa yang sesuai.

Di negara kita, kes kemalangan jalan raya semakin menjadi-jadi (1) ____ _____ ______ ______ ______ terutamanya pada musim perayaan. Statistik kes (2) _______ di jalan raya ini terus meningkat dari setahun ke setahun. (3) _______ ini menyebabkan pengguna jalan raya mengalami kecederaan dan kehilangan nyawa. Oleh itu, semua pihak mestilah mengambil langkah yang (4) ________, iaitu (5) ______ _____ ______ untuk mengurangkan musibah ini.

Salah satu usaha yang perlu dilakukan ialah setiap pengguna jalan raya perlulah sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Mereka mestilah berpegang pada prinsip (6) `______ _______ ______, ______ ______ ______’. Sebagai contohnya, setiap pengguna jalan raya hendaklah mematuhi setiap papan-pan tanda yang terdapat di sepanjang jalan raya. Jika sikap ini diamalkan, kemalangan jalan raya sudah tentu dapat dielakkan.

Selain itu, ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak supaya mematuhi undang-undang dan peraturan di jalan raya. Anak-anak perlu diberi pendedahan tentang keselamatan jalan raya sejak kecil kerana jika (7) ______ _______ ______ ________ _______ _______ . Sebagai contohnya, ibu bapa hendaklah melarang anak-anal mereka yang tidak mempunyai lesen motosikal untuk menunggang motosikal. Melalui cara ini, mereka tidak akan mendedahkan diri kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain.

Seterusnya, pihak swasta juga perlulah membantu kerajaan untuk mengadakan kempen keselamatan jalan raya. Kempen ini bertujuan meningkatkan kesedaran pengguna tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain ketika berada di jalan raya. Sebagai contohnya, pihak sekolah memandu atau media massa hendaklah mempergiat kempen ini di surat khabar atau di televisyen.. Tegasnya, kempen kesedaran keselamatan di jalan raya ini dapat mendidik masyarakat untuk (8) ______ _______ ______ _________.

Bukan itu sahaja, pihak kerajaan pula hendaklah menguatkuasakan semua undang-undang yang ada tanpa (9) _______ ________ bagi mengurangkan kecelakaan di jalan raya. Apabila disaman, pemandu akan berasa serik untuk mengulangi kesalahan tersebut kerana (10) ______ ______ _______ _______ _______ _____. Sebagai contohnya, sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan berat, mereka hendaklah dikenakan denda maksimum sejumlah RM300.00. Melalui cara ini, rakyat akan dididik supaya menghormati undang-undang di jalan raya.

Sebagai kesimpulannya, kemalangan jalan raya boleh berlaku pada bila-bila masa kerana (11) ______ ______ _______. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama (12) _____ _______ ________ ________ untuk menangani kes ini. Jika kes ini tidak ditangani dengan segera, banyak anggota keluarga akan kehilangan nyawa atau (13) _______ ________ dengan cara yang sia-sia. Oleh hal yang demikian, kita mestilah mematuhi undang-undang jalan raya dan menghormati hak pengguna yang lain supaya kita tidak menyesal kemudian hari kerana(14) _______ ______ ______ ______ ______ _____ ______. Jadi, slogan yang diuar-uarkan oleh kerajaan, iaitu (15) `______ ______ _______ ________” hendaklah menjadi pedoman kepada kita semua.

No comments:

Post a Comment